Hỏi Đáp Cloud Load Balancer

Hỏi Đáp Cloud Load Balancer

4 Tháng Sáu, 20142023-04-21 12:06

Hỏi Đáp Cloud Load Balancer !!

Phân mục này chuyên cung cấp các kiến thức về Hỏi Đáp Cloud Load Balancer nhằm làm rõ cấu hình hệ thống, quy trình, phương thức vận hành và hiệu quả của hệ thống cân bằng tải khi ứng dụng vào thực tế.

Hỏi Đáp Cloud Load Balancer
[toggle title=”LOAD BALANCER LÀ GÌ ?” icon=”question-sign” state=”on”]

Một đòi hỏi quan trọng đối với các ứng dụng cũng như hiệu quả sử dụng website chính là tính sẵn sàng. Hệ thống cân bằng tải kết hợp từ hai hoặc nhiều server và thông qua kết nối mạng cùng các tài nguyên sẵn sàng khác sẽ giúp tối đa hóa tốc độ truyền tải, giảm thiểu thời gian đáp ứng và tránh tình trạng quá tải hệ thống làm gián đoạn hoạt động tại thời điểm có nhiều lượt truy cập cùng lúc tới website. DIGISTAR Load Balancer sẽ tạo điều kiện cho bạn nhanh chóng thiết lập hệ thống cân bằng tải để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động toàn diện hoạt động website của bạn.

CHI PHÍ THIẾT LẬP HỆ THỐNG DIGISTAR LOAD BALANCER CHO DỊCH VỤ CỦA TÔI

Khi bạn có nhu cầu về hệ thống DIGISTAR Load Balancer cho dịch vụ của bạn, vui lòng xem bảng giá Cloud Server – https://digistar.vn/bang-gia-cloud-server/ (hệ thống load balancer Window) hoặc bảng giá Cloud VPS – https://digistar.vn/bang-gia-cloud-vps/ (hệ thống load balancer Linux) để biết chi tiết giá đơn vị theo từng thông số như CPU, RAM, DISKSPACE, IP.
Bên cạnh đó, bạn cần liên hệ với chúng tôi qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến để xác định chính xác nhu cầu tài nguyên tối thiểu cần thiết cho hệ thống load balancer của mình vận hành qua đó nắm rõ mức kinh phí đầu tư ban đầu.

[/toggle]

[toggle title=”DIGISTAR TÍNH PHÍ BĂNG THÔNG NHƯ THẾ NÀO (CHO CẢ LƯU LƯỢNG TRUY CẬP NỘI BỘ VÀ CÔNG CỘNG) ?” icon=”question-sign”]

DIGISTAR hoàn toàn không tính phí cho lưu lượng truy cập hệ thống của bạn. Nghĩa là Load Balancer do DIGISTAR cung cấp đáp ứng băng thông truy cập hệ thống không giới hạn.

[/toggle]

[toggle title=”TÔI CÓ THỂ QUẢN LÝ HỆ THỐNG DIGISTAR CLOUD LOAD BALANCER CỦA TÔI BẰNG API VÀ DIGISTAR CLOUD CONTROL PANEL ?” icon=”question-sign”]

Giải pháp của DIGISTAR cho phép bạn hoàn toàn quản lý và kiểm soát CLOUD LOAD BALANCER BẰNG API VÀ DIGISTAR CLOUD CONTROL PANEL. Trong trường hợp sử dụng API để kiểm soát, bạn cần có kiến thức nền tảng về hệ thống cân bằng tải với các thuật ngữ như :

a. RESTfull Web Services

b. HTTP/1.1 Conventions

c. JSON and/or Serialization Formats

d. Atom Syndication Formats

[/toggle]

[toggle title=”TÔI CÓ THỂ THIẾT LẬP HỆ THỐNG DIGISTAR CLOUD LOAD BALANCER VỚI DEDICATED SERVERS ?” icon=”question-sign”]

Bạn hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống DIGISTAR Load Balancer với Dedicated Servers của bạn. Tuy nhiên hiện tại để thực hiện lựa chọn trên một cách tối ưu DIGISTAR đề xuất bạn nên thiết lập hệ thống trên bằng cách đưa Dedicated Servers của bạn về thuê chổ đặt tại Datacenter của DIGISTAR nhằm khắc phục điểm yếu về tốc độ truyền tải dữ liệu khi hệ thống được thiết lập tại 2 địa điểm khác nhau (Cloud Servers tại 1 Datacenter và Dedicated Servers tại 1 Datacenter khác).

[/toggle]

[toggle title=”HỆ THỐNG DIGISTAR CLOUD LOAD BALANCER CÓ THỂ CHỊU TẢI BAO NHIÊU LƯỢT TRUY CẬP ĐỒNG THỜI ?” icon=”question-sign”]

Một hệ thống DIGISTAR CLOUD Load Balancer tối ưu có thể chịu tải từ 20.000 đến 100.000 lượt truy cập đồng thời, nó sử dụng cơ chế cân bằng tải nhằm phân tải đều các lượt truy cập đồng thời tới các máy trạm trung gian (giống như việc nhiều người cùng thuê một căn hộ sinh hoạt cùng nhau và chia sẻ chi phí thuê nhà). Tuy nhiên, DIGISTAR không cam kết dựa trên số liệu trên mà nó thay đổi tùy thuộc vào tính chất cũng như mức độ hoạt động của những khách hàng mục tiêu khác nhau truy cập vào website.

[/toggle]

[toggle title=”ĐỂ VẬN HÀNH HỆ THỐNG DIGISTAR CLOUD LOAD BALANCER CẦN BAO NHIÊU ĐỊA CHỈ IP ?” icon=”question-sign”]

Mỗi một hệ thống DIGISTAR Cloud Load Balancer được DIGISTAR cấp phát kèm 1 IP Public (IPv4 address)

[/toggle]

[toggle title=”THỜI GIAN XỬ LÝ – PHẢN HỒI – ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG CLOUD DIGISTAR LOAD BALANCER CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG ?” icon=”question-sign”]

Trong mọi trường hợp, thời gian phản hồi từ hệ thống DIGISTAR Cloud Load Balancer đối với truy xuất là không quá một phút kể từ khi nhận truy vấn từ bên ngoài. Trong suốt thời gian hệ thống vận hành và đáp ứng truy xuất, DIGISTAR tin chắc rằng thời gian xử lý hoàn tất truy vấn hệ thống là không tới vài phút.

[/toggle]
[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng