5/5 - (1 bình chọn)

Một bài viết trên Website được tối ưu sẽ rất tốt cho người làm SEO. Và đặc biệt Website được đánh giá rất cao về thứ hạng tìm kiếm. Vì vậy, bài viết trên Website của bạn cần được thực hiện theo các cách sau. Nhằm tối ưu hiệu quả nhất cho trang Web.

  1. Sử dụng từ khóa ở tiêu đề trang:

Độc giả truy cập trang và sẽ thấy đầu tiên là tiêu đề. Vì vậy, bạn để từ khóa chính ở tiêu đề ở đầu trang sẽ mang đến sự từ mò. Hoặc thông tin cần thiết với đối tượng đó. Điều đó, sẽ mang đến tính truy cập trang nhanh hơn.

  1. Để từ khóa chính ở tên miền:

Tên miền Website là một phần của URL cho mỗi trang Web. Một URL thân thiện cho SEO sẽ bao gồm từ khóa và cụm từ nào đó được bao gồm trong phần này của URL.

  1. Từ khóa chính trong tiêu đề SEO:

Tiêu đề chính SEO này là dòng mô tả trang. Không quá 55 ký tự, người dùng có thể đọc dòng này khi tìm kếm thông tin trên công cụ tìm kiếm. Vì vậy, sử dụng từ khóa ở dòng mô tả này sẽ trợ giúp cung cấp thông tin cần đến người tìm.

tối ưu bài viết

Bài viết đã tối ưu và từ khóa đúng mang đến chất lượng cao cho Website

  1. Sử dụng từ khóa chính trong meta:

Tương tự như tiêu đề chính, dòng meta này là diễn giải ngắn cho dòng tiêu đề chính. Giúp người dùng có thể quyết định lựa chọn kết quả nào dễ hơn. Từ khóa chính nên để vào dòng mô tả này và không quá 155 ký tự.

  1. Thẻ và danh mục phù hợp:

Thẻ và danh mục là các hệ thống được sử dụng để cấu trúc bài viết phù hợp trên trang Web. Bạn có thể gắn thẻ cho mỗi trang kết nối chúng với một chủ đề cụ thể. Phân loại hệ thống tốt sẽ thúc đẩy SEO trang Web.

  1. Sử dụng từ khóa chính trong thẻ ALT hình ảnh:

Thêm bài viết vào bài viết nhằm tăng độ tin cậy và hữu ích cho công cụ tìm kiếm. Vì vậy, bài viết ít nhất nên có một hình ảnh và trích dẫn dưới mỗi ảnh bằng văn bản có kèm từ khóa chính. Trích dẫn này nhằm hướng đến công cụ tìm kiếm chứ không phải cho người dùng.

Thông thường:

Sẽ có một số tools kiểm tra bài viết của bạn chuẩn SEO hay không khi bạn đăng bài lên trang Web. Thực chất, công cụ này nhằm cho bạn biết từ khóa thích hợp cho trang Web hay chưa. Hoặc sức cạnh tranh từ khóa đó của trang Web là bao nhiêu phần trăm trên công cụ tìm kiếm.

Nếu điểm cạnh tranh của từ khóa vượt mức điểm sức mạnh cạnh tranh của trang Web. Thì lúc này là nguy hiểm. Bạn nên tìm từ khóa phù hợp hơn cho trang Web và thứ tự xếp hạng. Có rất nhiều tools hiện nay kiểm tra bài viết chuẩn SEO. Sử dụng tools cũng rất tốt nhằm kiểm soát được bài đăng của mình đã được tối ưu hay có lỗi sai sót nào không để cải thiện hiệu suất nâng cao chất lượng Website.