5/5 - (1 bình chọn)

Để thu hút khách hàng đang tìm kiếm có khả năng chuyển thành khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhắm mục tiêu các từ khóa mua, dẫn người tìm kiếm có ý định giao dịch vào kênh bán hàng của bạn.

 1. Bạn hiểu ý định tìm kiếm của khách hàng:

Khi một người sử dụng công cụ tìm kiếm, họ biết những gì họ muốn tìm và tại sao họ tìm nó. Mục đích tìm kiếm có thể là:

 • Thông tin : Họ đang tìm kiếm thông tin tổng quát, chủ đề.
 • Điều hướng: Họ đang tìm kiếm thông tin về dịch vụ hoặc sản phẩm từ một doanh nghiệp hoặc thương hiệu cụ thể.
 • Giao dịch: Họ đang tìm kiếm cái gì đó để mua.

Khi bạn tạo nội dung SEO và sử dụng từ khoá mua để tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm. Hãy luôn xem xét ý định tìm kiếm của đối tượng mục tiêu. Kết hợp nội dung và từ khoá với các mục đích tìm kiếm cụ thể sẽ dẫn đến đúng đối tượng. Lúc này, trang của bạn sẽ hấp dẫn hơn với nội dung trên đó.

 1. Hiểu mục đích tìm kiếm:

Nội dung trên website sẽ được sử dụng để kết nối với khách hàng trong 3 giai đoạn.

 • Nhận thức và phát hiện.
 • Xem xét và đánh giá.
 • Chuyển đổi và quyết định mua.

Tại đây, bạn có thể sử dụng từ khoá nhằm mục đích tối ưu hóa các trang của bạn để kết nối với đúng đối tượng.Nội dung tập trung vào từ khoá giúp thu hút lưu lượng truy cập, điều này hữu ích và tăng khả năng chuyển đổi.

từ khóa mua

Nhắm mục tiêu mua các từ khóa mang đến khách hàng tiềm năng

Để biết làm thế nào thu hút sự chú ý của khách hàng, mỗi giai đoạn của quá trình bạn cần phải biết:

 • Thông tin khách hàng mục tiêu của bạn đang tìm kiếm trong từng giai đoạn.
 • Loại nội dung nào hoạt động tốt nhất trong mỗi giai đoạn.
 • Những câu hỏi của khách hàng ở mỗi giai đoạn.
 • Những điều khoản nào sẽ dẫn khách hàng tốt nhất đến những gì họ đang tìm kiếm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách xác định mục đích của người mua và sử dụng nó để hướng dẫn việc phát triển nội dung và nghiên cứu từ khóa trong từng giai đoạn của kênh tiếp thị.

 1. Nhận thức và tìm hiểu:

Ở phần này, khách hàng có thể ở xa và không hề biết về nhà cung cấp. Trong giai đoạn này họ thường:

 • Tìm kiếm nguồn lực và thông tin.
 • Chủ đề nghiên cứu.
 • Hiểu được một vài vấn đề nhưng không chắc chắn về cách giải quyết nó.
 • Tìm kiếm lời khuyên, các lựa chọn và thông tin chi tiết.
 • Không tìm kiếm một giải pháp cụ thể.
 • Thỉnh thoảng duyệt trực tuyến.

Để thu hút sự chú ý của khách hàng ở giai đoạn này, tốt nhất nên sử dụng nội dung thông tin và hấp dẫn có liên quan đến thông tin khách hàng tìm kiếm. Xem xét việc phát triển nội dung và tạo ra nội dung có tiềm năng.

Việc đưa ra nội dung hay, bạn nên suy  nghĩ khách hàng đang nhắm đến điều gì và xem xét những câu hỏi họ có thể sẽ tìm:

 • Làm thế nào tôi có thể [trống]?
 • Làm thế nào [trống] làm việc?
 • Cái gì [trống]?
 • Lợi ích của [trống] là gì?
 • Tôi phải làm gì bây giờ [trống] đã xảy ra?
 • Làm thế nào có thể thực hiện [trống]?
 • Làm thế nào để tôi có thể [trống]?
 • Làm thế nào có thể [trống] được dễ dàng hơn / hiệu quả hơn / tốt hơn?

Vì vậy:

Bạn có thể mở rộng những câu hỏi kiểu như vậy. Tìm kiếm những câu trả lời hay để xác định các từ khóa mua và mua được từ khóa tốt nhất sẽ dẫn dắt một lượng lớn khách hàng thu hút nội dung của bạn.