Quản lý tên miền

Quản lý tên miền

3 Tháng Mười Hai, 20132023-04-21 12:05

Quản lý tên miền, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào do Quản lý tên miền lỏng lẻo gây ra.

quan ly ten mien
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Quản lý tên miền và trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền
Quản lý tên miền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng và Quản lý tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác là điều các chủ sở hữu việc Quản lý tên miền cần lưu ý.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ Quản lý tên miền và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu không tiếp tục nộp phí duy trì tên miền khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Thay đổi thông tin tên miền

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho DIGISTAR biết để đảm bảo thông tin chính xác. DIGISTAR không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, Quản lý tên miền và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Nộp phí đăng ký mới và duy trì

Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký (thu 01 lần duy nhất) và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm, khuyến khích nộp cho nhiều năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.

Chủ thể đăng ký tên miền phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký,  phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền và nộp phí duy trì trước 10  ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp một lần cho nhiều năm hoặc nộp cho từng năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, nộp phí cho những tên miền nào, số năm duy trì cho mỗi tên miền và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi. DIGISTAR không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định thanh toán này.

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”https://digistar.vn/kiem-tra-ten-mien/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Kiểm tra và đăng ký tên miền[/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng