5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Mailing List trong DirectAdmin. Khi thường xuyên có nhu cầu gởi mail đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ mail từng người, bạn có thể dùng một giải pháp thay thế là Mailing List.

Mailing list cũng có thể dùng làm một hộp thư đại diên cho một phòng ban trong công ty. Khi có ai đó gởi mail vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được.

Các bước thực hiện như sau

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin, chọn domain

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Bước 2: Chọn Mailing List (trong E-Mail Management)

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Click chọn Create Mailing List

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Bước 3: Điền địa chỉ email bạn dùng để gửi vào list vào mục List Name (địa chỉ này không được trùng với bất kỳ địa chỉ nào đã có trong DA) và chọn Create

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Sau khi tạo sẽ được Mailing List sau, chọn View để xem danh sách các mail thành viên, hoặc có thể tạo các mail thành viên trong Mailing List vừa tạo :

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin

Sau khi tạo xong Mailing List, bạn chỉ cần gửi email vào địa chỉ của list là tất cả thành viên trong list sẽ nhận được email của bạn.

Đây là bài hướng dẫn tạo Mailing List trong DirectAdmin. Hy vọng qua bài này, các bạn có thể tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả tối ưu nhất trong các chiến dịch Email Marketing. Chúc các bạn thành công.