5/5 - (3 bình chọn)

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Mail Server hoặc Mail Hosting của một công ty như là Gmail, DIGISTAR, thì yêu cầu của bạn đơn giản chỉ là đảm bảo việc gửi và nhận Mail được thông suốt với nhau.

Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam

Việc gửi Mail chắc chắn phải vào INBOX vì thường ít người dùng biết đến ngoài mục INBOX Mail còn rơi mục không mong muốn khác đó là SPAM. Khi gặp phải vấn đề này bạn hãy làm theo các bước sau đây để kiểm tra.

Bước 1: Kiểm tra IP Mail Server của bạn có bị liệt kê vào danh sách Blacklist hay không, để kiểm tra các bạn có thể truy cập tại Cách khắc phục khi gửi mail bị vào Spam

Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam
Các IP bị blacklist bởi các listed

Bước 2: Nếu IP không bị Blacklist thì bạn tiếp tục kiểm tra xem domain của bạn có bản ghi PTR hay không? Nếu chưa thì bạn cần cấu hình trỏ bản ghi PTR record, xem hướng dẩn cấu hình PTR tại đây.

Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam

Bước 3: Nếu bạn đã có PTR record mà gửi Mail vẫn bị SPAM thì bạn tiếp tục kiểm tra xem domain của bạn có cấu hình SPF hay chưa, nếu chưa thì xem cách cấu hình tại đây.

Cách khắc phục khi gửi Mail bị vào Spam

Bước 4: Sau khi cấu hình SPF record mà việc gửi Mail vẫn bị SPAM thì bạn tiếp tục kiểm tra xem domain đã cấu hình DKIM hay chưa, nếu chưa thì bạn có thể xem hướng dẫn cấu hình DKIM của DIGISTAR tại đây.

Bước 5: Nếu đã có cấu hình DKIM mà vẫn gửi Mail vào SPAM thì bạn hãy xem lại và chỉnh sửa nội dung để không bị gửi vào mục Spam nữa.

Chúc các bạn thành công !!!