Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng

31 Tháng Mười, 20152015-10-31 14:33

“Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng” bắt đầu từ ngày 01/11/2015 áp dụng cho các loại thẻ Visa, MasterCard, Thẻ JCB.

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng
Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản tại https://my.digistar.vn/clientarea.php
buoc1
Bước 2: Đặt đơn hàng cho dịch vụ ⇒ Click vào nút “ thanh toán & hoàn tất”

buoc2
Bước 3: Chọn hình thức thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng ⇒ Click vào nút “Thanh toán”

buoc3
Bước 4:
Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin, số tiền cần thanh toán và điền các thông tin còn thiếu (nếu có) ⇒ Click vào nút “next”

buoc4
Chọn loại thẻ và điền thông tin thẻ thanh toán ⇒ Click nào nút “next”

buoc4-2
Kiểm tra lại đơn hàng ⇒ click vào nút “Pay” để hoàn tất giao dịch

buoc4-3
Thanh toán thành công khi bạn nhận được thông báo sau:

buoc4-4

Tối

Sáng

Tối

Sáng