Hướng dẫn thanh toán

5 Tháng Mười Một, 20152023-04-21 11:11

Phương thức
thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán đa dạng, tiện lợi và nhanh chóng nhất cho khách hàng.

iphone
cc 2

Lựa chọn các hình thức thanh toán
phù hợp với bạn

Kích hoạt tự động

I. Thanh toán qua thẻ

1. Chọn mua sản phẩm/dịch vụ

Chọn sản phẩm/dịch vụ cần đặt mua và tiến hành hành cấu hình tùy chọn thông tin cho sản phẩm cụ thể như : tên miền sử dụng, chu kỳ thanh toán… Sau khi hoàn tất bạn có thể tùy chọn các hình thức thanh toán ở dưới (2)

2. Chọn hình thức thanh toán qua thẻ

Tại bước chọn phương thức thanh toán, bạn cần chọn hình thức thanh toán quả thẻ ATM hoặc qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (Visa, Master Card, JCB). Sau đó nhấn vào thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang cổng thanh toán theo tuy chọn của bạn.

3. Nhập thông tin thẻ và hoàn tất

Tại bước này, bạn cần nhập các thông tin thẻ mà cổng thanh toán yêu cầu. Kiểm tra lại các thông tin và hoàn tất thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến khu vực hóa đơn và kèm hiển thị “Đã thanh toán” nếu quá trình thanh toán diễn ra thành công.

Kích hoạt tự động

II. Thanh toán qua Momo

1. Chọn mua sản phẩm/dịch vụ

Chọn sản phẩm/dịch vụ cần đặt mua và tiến hành hành cấu hình tùy chọn thông tin cho sản phẩm cụ thể như : tên miền sử dụng, chu kỳ thanh toán… Sau khi hoàn tất bạn có thể tùy chọn các hình thức thanh toán ở dưới (2)

2. Chọn hình thức thanh toán qua thẻ

Tại bước chọn phương thức thanh toán, bạn cần chọn hình thức thanh toán quả thẻ ATM hoặc qua thẻ tín dụng. Sau đó nhấn vào thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang cổng thanh toán theo tuy chọn của bạn.

3. Nhập thông tin thẻ và hoàn tất

Tại bước này, bạn cần nhập các thông tin thẻ mà cổng thanh toán yêu cầu. Kiểm tra lại các thông tin và hoàn tất thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến khu vực hóa đơn và kèm hiển thị “Đã thanh toán” nếu quá trình thanh toán diễn ra thành công.

Kích hoạt tự động

III. Thanh toán qua VNPAY

1. Chọn mua sản phẩm/dịch vụ

Chọn sản phẩm/dịch vụ cần đặt mua và tiến hành hành cấu hình tùy chọn thông tin cho sản phẩm cụ thể như : tên miền sử dụng, chu kỳ thanh toán… Sau khi hoàn tất bạn có thể tùy chọn các hình thức thanh toán ở dưới (2)

2. Chọn hình thức thanh toán qua thẻ

Tại bước chọn phương thức thanh toán, bạn cần chọn hình thức thanh toán quả thẻ ATM hoặc qua thẻ tín dụng. Sau đó nhấn vào thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang cổng thanh toán theo tuy chọn của bạn.

3. Nhập thông tin thẻ và hoàn tất

Tại bước này, bạn cần nhập các thông tin thẻ mà cổng thanh toán yêu cầu. Kiểm tra lại các thông tin và hoàn tất thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến khu vực hóa đơn và kèm hiển thị “Đã thanh toán” nếu quá trình thanh toán diễn ra thành công.

Kích hoạt tự động

Thanh toán qua Paypal

1. Chọn mua sản phẩm/dịch vụ

Chọn sản phẩm/dịch vụ cần đặt mua và tiến hành hành cấu hình tùy chọn thông tin cho sản phẩm cụ thể như : tên miền sử dụng, chu kỳ thanh toán… Sau khi hoàn tất bạn có thể tùy chọn các hình thức thanh toán ở dưới (2)

2. Chọn hình thức thanh toán qua thẻ

Tại bước chọn phương thức thanh toán, bạn cần chọn hình thức thanh toán quả thẻ ATM hoặc qua thẻ tín dụng. Sau đó nhấn vào thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang cổng thanh toán theo tuy chọn của bạn.

3. Nhập thông tin thẻ và hoàn tất

Tại bước này, bạn cần nhập các thông tin thẻ mà cổng thanh toán yêu cầu. Kiểm tra lại các thông tin và hoàn tất thanh toán. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến khu vực hóa đơn và kèm hiển thị “Đã thanh toán” nếu quá trình thanh toán diễn ra thành công.

bank transfer card checkout icon
Kích hoạt bởi nhân viên

Chuyển khoản ngân hàng/máy ATM

Bạn đến bất kỳ ngân hàng hoặc máy ATM nào ở Việt Nam để chuyển tiền tới một trong các ngân hàng của DIGISTAR theo thông tin bên dưới:
Tên ngân hàng : Ngân hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Bình Thạnh TP.HCM (Vietcombank TP HCM)
Chủ tài khoản : Nguyễn Quốc Bảo
Số tài khoản : 0531002191732
macaroni
Bạn gặp khó khăn trong quá trình thanh toán?

Liên hệ ngay

Tối

Sáng

Tối

Sáng