DNS miễn phí

DNS miễn phí

3 Tháng Mười Hai, 20132023-04-21 12:05

[icon icon=”signin” size=”medium” style=”none” class=”single_icon_color”][/icon]DNS miễn phí

[divider style=”simple”]

[/divider]

DNS miễn phí

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 nhằm thiết lập quan hệ tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống phân giải tên miền (DNS) có thể chuyển tên miền có ý nghĩa với con người vào hệ số nhị phân – chỉ có máy tính hiểu được.

Ví dụ minh họa thường được sử dụng để giải thích hệ thống phân giải tên miền có thể ví như một “Danh bạ điện thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy chủ máy tính thành địa chỉ IP Ví dụ, digistar.vn dịch thành 8.8.8.8

Hệ thống quản lý bản ghi DNS miễn phí của DIGISTAR giúp bạn cấu hình chi tiết các bản ghi cho tên miền của bạn theo các mục đích như: gán tên miền tới một máy chủ chỉ định (có địa chỉ IP cụ thể), lưu trữ danh sách các máy chủ email chấp nhận thư điện tử thông qua tên miền của chủ thể, định hướng tên miền đên một số dịch vụ cụ thể của Google, Facebook…

[icon icon=”hand-right” size=”medium” style=”none” class=”single_icon_color”][/icon]Các chức năng của DNS

[list class=”icon_color” type=”icon” style=”none” icon=”ok”]

  • Giao diện dễ sử dụng và hướng dẫn trực quan ngay tại trang thao tác giúp bạn tránh sai sót và không cần phải đọc nhiều tài liệu dài dòng.
  • Hỗ trợ tất cả bản ghi (record) thông dụng: A, CNAME, MX, TXT… bạn có thể chỉ định TTL cho từng bản ghi.
  • Hỗ trợ TXT và SPF để bạn cấu hình việc gởi email được thông suốt

[/list]

[divider class=”icon_color” style=”none” icon=”long-arrow-down”]

[/divider]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”http://my.digistar.vn/domainchecker.php” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng