Chuyển tên miền

Chuyển tên miền

6 Tháng Ba, 20152023-04-21 12:05

Chuyển tên miền từ nơi khác về DIGISTAR để hưởng nhiều tiện ích từ đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhất của DIGISTAR.

chuyen ten mien ve digistar

Thay đổi thông tin chủ thể tên miền Việt Nam (ở đây ví dụ thay đổi từ nhà đăng ký tên miền Việt Nam DIGISTAR)

[list type=”icon” style=”none” icon=”ok” class=”icon_color”]

  • Download bản khai thay đổi thông tin tên miền DIGISTAR (miễn phí) tại liên kết website sau: https://digistar.vn/ho-so-bieu-mau-dang-ky-ten-mien sau đó điền thông tin vào biểu mẫu và ký tên đóng dấu.
  • Để nhanh chóng bạn chụp hình hoặc scan bản khai thay đổi thông tin gửi về email general@digistar.vn trong vòng 3 ngày kể từ ngày yêu cầu.

[/list]

Phương thức Chuyển tên miền Việt Nam từ nhà đăng ký khác về DIGISTAR:

[list type=”icon” style=”none” icon=”ok” class=”icon_color”]

  • Yêu cầu nhà đăng ký tên miền Việt Nam cũ gởi mã số Authorization Code và unlock tên miền Việt Nam rồi chuyển cho bộ phận kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng hoặc tổng hợp DIGISTAR.
  • Vào email quản trị tên miền (trước đây) xác nhận thông tin chuyển đổi qua link nhận được từ email gởi bởi tổ chức quản lý tên miền quốc gia Việt Nam thông qua nhà đăng ký cũ.
  • Chờ từ 3 đến 5 ngày để tên miền chính thức chuyển đổi qua nhà đăng ký mới (chú ý cần cập nhật thông tin DNS tên miền để quản trị). Trong thời gian này DIGISTAR sẽ theo dõi cùng bạn và thông báo kịp thời các sự cố hoặc thông tin liên quan đến việc Chuyển tên miền.

[/list]

Phương thức Chuyển tên miền Quốc tế từ nhà đăng ký khác về DIGISTAR:

[list type=”icon” style=”none” icon=”ok” class=”icon_color”]

  • Yêu cầu nhà đăng ký tên miền Quốc tế cũ gởi mã số Authorization Code và unlock tên miền rồi chuyển cho bộ phận kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng hoặc tổng hợp DIGISTAR.
  • Vào email quản trị tên miền (trước đây) xác nhận thông tin chuyển đổi qua link nhận được từ email gởi bởi tổ chức quản lý tên miền hoặc nhà đăng ký tên miền cũ.
  • Chờ từ 3 đến 5 ngày để tên miền chính thức chuyển đổi qua DIGISTAR (chú ý cần cập nhật thông tin DNS tên miền để quản trị). Trong thời gian này DIGISTAR sẽ theo dõi cùng bạn và thông báo kịp thời các sự cố hoặc thông tin liên quan đến việc Chuyển tên miền.

[/list]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”https://my.digistar.vn/cart.php?a=add&domain=transfer” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Chuyển ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng