5/5 - (4 bình chọn)

Việc thực hiện nghiên cứu và soạn thảo từ khóa sẽ giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh và tạo ra nội dung mang đến khách hàng tiềm năng. Sử dụng các mẹo này để xác định các từ khóa và chủ đề có thể phát triển quyền SEO, thu hút độc giả và thu hút khán giả.

Cạnh tranh từ khóa cơ bản
Nếu kế hoạch của bạn bao gồm viết nội dung để xếp hạng cho từ khoá liên quan đến ngành của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách đánh giá khả năng cạnh tranh trong tìm kiếm của trang web.

Hiện nay có rất nhiều công cụ để xem điểm sức mạnh cạnh tranh cho trang web của bạn. Điểm sức mạnh cạnh tranh là thước đo khả năng của một trang để xếp hạng cho các từ khoá. Điểm số sức mạnh cạnh tranh của trang web càng cao, thì nó càng dễ xếp hạng cho các từ khoá cạnh tranh hơn.
Khi bạn biết khả năng cạnh tranh của trang web. Bạn có thể tập trung vào các từ khoá bạn có thể xếp hạng và tránh các từ khoá mà bạn có thể sẽ không thể xếp hạng.

Cơ hội Từ khoá
Một số công cụ cung cấp các báo cáo với một danh sách các cơ hội từ khóa SEO. Mỗi từ khóa trong danh sách bao gồm một điểm số liên quan. Cho biết từ khóa đó tương tự như thế nào với từ khoá mục tiêu và điểm số phổ biến. Cho thấy tần suất người dùng tìm kiếm cụm từ. Điều này giúp bạn nhắm mục tiêu các cụm từ gắn chặt với ngành của bạn và thường được khán giả sử dụng.

Mỗi cụm từ cũng có một điểm số cạnh tranh mà bạn có thể so sánh. Với điểm số sức mạnh cạnh tranh của trang web. Nếu từ khoá có điểm số cạnh tranh thấp hơn điểm số sức mạnh cạnh tranh của trang web. Bạn sẽ có thể cạnh tranh trong việc tìm kiếm thuật ngữ.

Xem ai là đối thủ cạnh tranh và thể hiện những gì
Với một số công cụ, bạn có thể xác định trang web nào nhận được phần lớn lưu lượng truy cập có liên quan đến từ khoá của bạn. Dữ liệu từ công cụ này sẽ giúp bạn xem loại nội dung các trang web khác gồm có những gì và sau đó tìm các khoảng trống, câu hỏi chưa được trả lời và các chủ đề mà bạn có thể đề cập.
Nhập từ khoá mục tiêu của bạn vào công cụ để xem đã nhận được lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm cho từ khoá mục tiêu.

Thông tin này giúp bạn xác định các blog và trang web phổ biến trong ngành của bạn để bạn có thể thấy loại nội dung họ đang sử dụng để thu hút công cụ tìm kiếm và độc giả.

soạn thảo

Từ khóa tốt sẽ mang đến khách hàng tiềm năng cho Website

Để có thêm thông tin về một trang web cụ thể, hãy chọn tùy chọn để “xem các từ khóa không phải trả tiền”. Điều này cho thấy các từ khoá mà trang web đang sử dụng, thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền.
Đối với mỗi từ khóa, cho thấy điểm số phổ biến cũng như điểm số cạnh tranh quảng cáo, cho biết số lượng quảng cáo điển hình được hiển thị cho các tìm kiếm từ khoá trên các công cụ tìm kiếm chính. Nó cũng hiển thị phần trăm lưu lượng tìm kiếm được điều khiển đến trang web từ khoá.

Với thông tin này, bạn có thể xác định từ khóa tốt nhất mà trang web đang sử dụng để thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền. Điều này giúp bạn tạo ra các ý tưởng cho nội dung trang web của bạn.

Xem Từ khoá trả phí của Đối thủ cạnh tranh
Báo cáo từ khóa trang web cho phép bạn xem các từ khoá không phải trả tiền nào đang hoạt động tốt cho đối thủ cạnh tranh của bạn. Nó cũng giúp bạn tìm ra từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang trả tiền.
Một số công cụ sẽ báo cáo cho thấy điểm số phổ biến. Và số điểm cạnh tranh cho từ khóa mục tiêu, cũng như tổng số nhà quảng cáo trả tiền để xếp hạng cho từ khoá. Nó cũng bao gồm một danh sách các trang web trả tiền cho từ khoá liên quan đến thuật ngữ.

Thông tin này rất hữu ích nếu bạn đang cân nhắc tham gia vào các chiến dịch PPC. Vì bạn có thể thấy có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cho các điều khoản mục tiêu của bạn. Nó cũng giúp bạn xác định khoảng cách cơ hội. Nếu có những từ khóa phổ biến có điểm số cạnh tranh thấp.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về từng trang web. Bằng cách nhấp vào liên kết tới “xem các từ khóa có trả tiền”. Báo cáo này cho biết thêm dữ liệu về các từ khoá cụ thể. Mà trang web đang sử dụng trong các chiến dịch PPC của nó.

Các hoạt động quảng cáo số điểm. Là thước đo số lượng quảng cáo xuất hiện cho trang web này. Trong công cụ tìm kiếm lớn, vì vậy bạn có thể xem có bao nhiêu ngân sách của một trang web được chi cho các từ khóa cụ thể.
Biết được từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang trả. Giúp bạn biết được những điều khoản nào quan trọng nhất đối với họ. Đó là một chỉ số tốt cho thấy những thuật ngữ này hoạt động tốt. Và là các cụm từ mà khán giả thường sử dụng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tạo ra các ý tưởng cho kế hoạch nội dung có trả tiền và không phải trả tiền.

Hãy xem xét từ khoá của đối thủ cạnh tranh
Một cách khác để hiểu sâu hơn về những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm. Là sử dụng ma trận từ khoá. Một số công cụ cho phép bạn xem những gì đối thủ cạnh tranh của bạn được xếp hạng. Và xác định những nơi mà bạn có cơ hội để thực hiện lợi ích SEO.

Hoặc bạn có thể có thêm nhiều ý tưởng bằng cách nhấp vào tab để hiển thị cụm từ khóa.
Điều này sẽ hiển thị các cụm từ có liên quan. Sẽ cung cấp thêm nhiều nguồn cảm hứng và hiểu biết về kế hoạch nội dung của bạn. Bạn có thể phát triển chủ đề nội dung và ý tưởng hàng loạt bài đăng trên blog. Và thậm chí có ý tưởng về nội dung chuyên sâu hơn như sách điện tử và hướng dẫn.

Kết luận:

Khi đề cập đến việc chọn chủ đề và chủ đề cho kế hoạch tạo nội dung của bạn. Bạn nên xây dựng kế hoạch chiến lược của bạn. Bằng cách thực hiện nghiên cứu từ khóa để tìm các điều khoản. Mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang sử dụng, đối tượng của bạn đang tìm kiếm và bạn có thể xếp hạng.