5/5 - (2 bình chọn)

Để thu hút khách hàng đang tìm kiếm và mang đến tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhắm mục tiêu mua các từ khóa, dẫn người tìm kiếm có ý định giao dịch vào kênh bán hàng của bạn. Tiếp theo phần 1, cùng tìm hiểu giai đoạn kế tiếp gồm những gì.

 1. Giai đoạn nhận xét và đánh giá:

Trong giai đoạn tiếp theo, khách hàng đã nhận định được một số thông tin. Họ đôi khi có ý định điều hướng về sản phẩm hoặc dịch vụ của một thương hiệu nhất định. Vào thời điểm này, họ:

 • Có một ý tưởng về những gì họ cần hoặc muốn.
 • Đang làm nghiên cứu sâu hơn.
 • Quyết định sản phẩm hoặc dịch vụ nào phù hợp với họ.

Thông thường, khi họ tìm kiếm nội dung để giúp đỡ họ, họ đang đặt ra những câu hỏi sau:

 • Tại sao … tốt hơn ….?
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể giúp tôi…..?
 • Các tính năng nào ……có?
 • Làm thế nào để các tính năng của lợi cho tôi?
 • Là ……phải cho tôi?
 • Làm sao ….. người khác hoặc làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn?

Nghiên cứu từ khóa trong nhận thức và cụm từ khám phá không phải là quá khác nhau. Nhưng các từ khóa mà đối thủ cạnh tranh đang sử dụng sẽ trở thành một yếu tố. Kiểm tra những từ khóa mà đối thủ sử dụng để quảng bá các sản phẩm, nội dung, sản phẩm và dịch vụ tương tự như từ khóa của mình.

Sử dụng thông tin để xác định các cơ hội từ khóa. Giai đoạn này, tìm các từ gắn liền với sản phẩm và dịch vụ phổ biến, có cạnh tranh thấp và cung cấp cho bạn khả năng cạnh tranh với đối thủ.

tỷ lệ chuyển đổi

Thu hút khách hàng có khả năng chuyển thành khách hàng tiềm năng

 1. Chuyển đổi và quyết định mua:

Đây là thời điểm mà khách hàng đã trải qua tất cả các tìm hiểu mà mình thắc mắc và sẵn sàng mua hàng. Họ có ý định giao dịch, và chúng là:

 • Cố gắng tìm ra những gì họ cần làm để trở thành một khách hàng
 • Tìm kiếm công ty tốt nhất để sử dụng
 • Tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất

Nội dung trên nó cung cấp các chi tiết chính xác và thông tin hỗ trợ để trả lời những câu hỏi khi mua hàng. Nội dung thường được sử dụng trong giai đoạn này bao gồm:

 • Khách hàng nghĩ gì về [trống]?
 • Tôi có thể tìm thấy một doanh nghiệp [trống] ở đâu?
 • Chi phí là bao nhiêu?
 • Ai có tốt nhất [trống]?
 • Tôi có thể mua [trống] ở đâu?

Khi bạn tạo nội dung thời điểm này hãy phát triển những câu hỏi đó và sử dụng các từ khóa mua có mục đích.

 1. Chìa khóa sử dụng từ khóa mua:

Mua từ khóa thường ảnh hưởng đến nội dung bài viết ở các giai đoạn của quá trình mua hàng. Hãy suy nghĩ về mục đích tìm kiếm của họ và sử dụng các từ khóa chủ đề có nhiều khả năng kết nối với họ trong từng giai đoạn.

Vì vậy:

Bằng cách lưu giữ những từ khóa của người mua trong suốt quá trình tạo nội dung, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận được đúng nội dung, đúng đối tượng vào đúng thời điểm, thu hút nhiều người hơn đến giai đoạn mua hàng.