So sánh dịch vụ OV SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ OV SSL giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 20142023-05-02 13:43
CA quốc tếRapidSSLSymantec (Verisign)GeoTrustThawte
STTTiêu chíKhông cóSecure SiteSecure Site ProTrue Business IDSSL WebServerSGC Supercert
01Độ tin cậy[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]image040image040image040image040image040
02Thanh địa chỉ xanh lá cây[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
03Mức độ xác minh[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]Xác minh doanh nghiệpXác minh doanh nghiệpXác minh doanh nghiệpXác minh doanh nghiệpXác minh doanh nghiệp
04Hỗ trợ khách hàng cá nhân[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
 05Dấu hiện bảo mật trên website[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]image012image012image006image008image008
 06Auto-CSR[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07Độ mạnh mã hóa[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 40 bits – 256 bits 128bits – 256bits 40bits – 256bits40bits – 256bits128bits – 256bits
08SGC[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
09Độ dài khóa[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 2048 bits 2048bits 2048bits 2048bits 2048bits
10Mức bảo hiểm[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]$100.000  $250.000  $100.000 $100.000 $100.000
11Tương thích mọi trình duyệt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12Tương thích mọi thiết bị di động[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
13Hỗ trợ tên miền quốc tế[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
14Số máy chủ hỗ trợ chứng thực[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 1 1 Không giới hạn 1 1
15Cấp phát lại[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free Free Free Free Free
16Upgrade[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free Free Free Free Free
17Hỗ trợ khách hàng[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
18Hỗ trợ Intranet/ Localhost[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
19Hỗ trợ địa chỉ IP[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
20Kiểm tra tình trạng cài đặt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
21Thời gian cấp phát[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 30 ngày 30 ngày 10 ngày 10 ngày 10 ngày
22Giá 1 năm[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $499 $995 $249 $249 $699
23Tích hợp Wildcard[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
24Tích hợp SANs[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
25Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
26Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo
27Tư vấn triển khai, cài đặt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $50  $50  $50 $50 $50
  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất

Đặt mua ngay bây giờ !

Tối

Sáng

Tối

Sáng