So sánh Cloud Server và VPS, Server riêng

So sánh Cloud Server và VPS, Server riêng

20 Tháng Mười Hai, 20132023-04-21 12:06

[table style=”solid”]

Cloud ServerServer riêngVPS Server
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Tính sẵn sàng
– Data lưu trữ tập trung trên hệ thông Virtuozzo Cloud Storage (PCS) phân bổ đều I/O trên các Server không lưu trên một Server vật lý
– Data được backup và sẵn sàng phục hồi
– Nếu có 1 Server vật lý bị lỗi, Cloud Server của bạn vẫn hoạt động ổn định nhờ cơ chế đồng bộ dữ liệu
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Tính sẵn sàng
– Tất cả data sẽ được lưu trữ trên máy vật lý (Rủi ro cao) cho data của bạn
– Khả năng mât dữ liệu cao
– Việc triển khai backup tốn nhiều chi phí
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Tính sẵn sàng
– VPS được khởi tạo và chạy trên 1 máy chủ vật lý
– Vào thời gian cao điểm máy chủ vật lý có thể treo dẫn đến các VPS có thể tạm ngưng hoạt động
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Khả năng mở rộng
– Khả năng mở rộng là ngay lập tức khi có nhu cầu
– Hạ cấp Server khi cảm thấy không cần sử dụng nhiều tài nguyên như thế
– Khả năng sử dụng tài nguyên linh hoạt giúp tiết kiệm chi phí
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Khả năng mở rộng
– Nâng cấp phức tạp vì phải mua thiết bị phần cứng chuyên dụng
– Thời gian downtime Server cao khi nâng cấp
– Chi phí phần cứng cao
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Khả năng mở rộng
– Các tài nguyên được ảo hóa và cung cấp cho người dùng VPS
– Không thể nâng cấp tài nguyên lớn vì server vật lý sẽ không đủ tài nguyên cung cấp
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Chi phí
– Bạn chỉ cần chi trả cho những gì bạn sử dụng (Cpu, Ram, Dung lượng,..)
– Bạn có thể nâng cấp/ ha cấp tài nguyên giúp bạn tiết kiệm được chi phí
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Chi phí
– Trả chi phí cho toàn bộ máy chủ vật lý
– Để duy trì Server bạn cần trả các khoản chi phí điện, hệ thống mạng, chi phí bảo trì Server
[icon name=”foursquare” size=”small” style=”none” class=”single_icon_color”]Chi phí
– Bạn phải chi trả số tiền theo cấu hình Vps của bạn đã mua
– Việc sử dụng chung Server vật lý khiến VPS của bạn bị phụ thuộc

[/table]

Tối

Sáng

Tối

Sáng