So sánh chứng chỉ SSL giữa các nhà cung cấp

So sánh chứng chỉ SSL giữa các nhà cung cấp

17 Tháng Sáu, 20142023-04-21 12:08

So sánh các chứng thực bảo mật SSL

[divider style=”simple”]

[table style=”solid”]

Tính năngRapidSSLGeoTrustThawteSymantec
Độ mạnh mã hóaChuẩn hóa đến 256 bitChuẩn hóa đến 256 bitChuẩn hóa đến 256 bitChuẩn hóa đến 256 bit
Phương thức chứng thựcChứng thực qua domainChứng thực qua domainChứng thực qua thông tin doanh nghiệpChứng thực qua thông tin doanh nghiệp
Số domain được bảo mật010101Không giới hạn
Thanh địa chỉ màu xanh[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
Chính sách bảo hiểm$10.000$10.000$250.000$125.000
Trust levelStandardStandardDeluxeDeluxe
BrandModerateMediumMediumMedium
Recognition
Site SealStaticStaticDynamicDynamic
Server Gated Cryptography[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
Browser Security Lock[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
Hỗ trợ mọi trình duyệt[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
Hỗ trợ mọi thiết bị di động[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
Thời gian cấp phát1-2 ngày1-2 ngày5-10 ngày5-10 ngày
Cho phép đăng ký1-4 năm1-4 năm1-4 năm1-4 năm
Thu hồi và thay thếMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Hỗ trợ khách hàng24/724/724/724/7
[button size=”small” link=”https://digistar.vn/rapidssl/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button][button size=”small” link=”https://digistar.vn/geotrust/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button][button size=”small” link=”https://digistar.vn/thawte/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button][button size=”small” link=”https://digistar.vn/symantec/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button]

[/table]

Tối

Sáng

Tối

Sáng