So sánh dịch vụ Wildcard SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ Wildcard SSL giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 20142023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tếRapidSSLSymantec (Verisign)GeoTrustThawte
STTTiêu chíRapidSSL WidcardKhông cóTrue Business ID WildCardSSL WebServer WildCard
01Mức độ xác minh Xác minh tên miền[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Xác minh doanh nghiệp Xác minh doanh nghiệp
 02Auto-CSR[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
03Độ mạnh mã hóa 40bits – 256bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 40bits – 256bits 40bits – 256bits
04Độ dài khóa 2048bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 2048bits 2048bits
05Tương thích mọi trình duyệt[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
06Tương thích mọi thiết bị di động[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
07Hỗ trợ tên miền quốc tế[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
08Số máy chủ hỗ trợ chứng thực Không giới hạn[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Không giới hạn 1
09Cấp phát lại Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free Free
10Hỗ trợ khách hàng[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
11Kiểm tra tình trạng cài đặt[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12Thời gian cấp phát 10 phút[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 10 ngày 10 ngày
13Giá 1 năm $199[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $499 $899
14Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm 20% năm tiếp theo[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo
15Tư vấn triển khai, cài đặt Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $50  $50
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng