So sánh dịch vụ SSL giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ SSL giữa các CA quốc tế

31 Tháng Năm, 20142023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tếRapidSSLSymantec (Verisign)GeoTrustThawte
STTTiêu chíRapidSSLKhông cóQuickSSL PremiumSSL123
01Độ tin cậyimage001[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]image001image001
02Thanh địa chỉ xanh lá cây[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
03Mức độ xác minhXác minh tên miền[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]Xác minh tên miềnXác minh tên miền
04Hỗ trợ khách hàng cá nhân[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
 05Dấu hiện bảo mật trên websiteimage004[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]image006image008
 06Auto-CSR[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07Độ mạnh mã hóa 40bits – 256bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 40bits – 256bits 40bits – 256bits
08SGC[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
09Độ dài khóa 2048bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 2048bits 2048bits
10Mức bảo hiểm $10.000[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $100.000  $10.000
11Tương thích mọi trình duyệt[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
12Tương thích mọi thiết bị di động[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
13Hỗ trợ tên miền quốc tế[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
14Số máy chủ hỗ trợ chứng thực Không giới hạn[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Không giới hạn 1
15Cấp phát lại Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free Free
16Upgrade Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free Free
17Hỗ trợ khách hàng[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
18Hỗ trợ Intranet/ Localhost[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
19Hỗ trợ địa chỉ IP[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
20Kiểm tra tình trạng cài đặt[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″]
21Thời gian cấp phát 10 phút[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 10 phút 10 phút
22Giá 1 năm $49[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $149 $149
23Tích hợp Wildcard[icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
24Tích hợp SANs[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
25Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
26Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm 20% năm tiếp theo[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 20% năm tiếp theo 20% năm tiếp theo
27Tư vấn triển khai, cài đặt Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  Free  Free
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng