So sánh dịch vụ SANs Option giữa các CA quốc tế

So sánh dịch vụ SANs Option giữa các CA quốc tế

2 Tháng Sáu, 20142023-04-21 12:08

[table]

CA quốc tếRapidSSLSymantec (Verisign)GeoTrustThawte
STTTiêu chíKhông cóKhông cóSANs with GeotrustKhông có
01Độ tin cậy[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]image001[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
02Mức độ xác minh[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Xác minh doanh nghiệp[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
 03Auto-CSR[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
04Độ mạnh mã hóa[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 40bits – 256bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
05SGC[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
06Độ dài khóa[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 2048bits[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
07Tương thích mọi trình duyệt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
08Tương thích mọi thiết bị di động[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
09Hỗ trợ tên miền quốc tế[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
10Số máy chủ hỗ trợ chứng thực[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Không giới hạn[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
11Cấp phát lại[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] Free[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
12Hỗ trợ khách hàng[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
13Kiểm tra tình trạng cài đặt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
14Thời gian cấp phát[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 10 ngày[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
15Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
16Giá 1 năm[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] $29[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
17Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] 20% năm tiếp theo[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
18Tư vấn triển khai, cài đặt[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”][icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]  $50[icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”]
[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.

[/list]

[/table]

[divider icon=”long-arrow-down” class=”icon_color”]

[button icon=”shopping-cart” size=”big” link=”#” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đặt mua ngay bây giờ ![/button]

Tối

Sáng

Tối

Sáng