Quản trị máy chủ trọn gói

Quản trị máy chủ trọn gói

26 Tháng Ba, 20152023-04-21 12:10

[icon icon=”wrench” size=”medium” style=”none” class=”icon_color”][/icon]Dịch vụ Quản trị máy chủ trọn gói tại DIGISTAR

[divider style=”simple”]

[/divider]

DIGISTAR luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ và hơn thế nữa nhằm đảm bảo sự ổn định cho Website của khách hàng.

Đối với các dịch vụ (được liệt kê tại phần I) đăng ký tại DIGISTAR sẽ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của DIGISTAR như sau:
Để đảm bảo chất lượng hỗ trợ kỹ thuật ở mức cao nhất, DIGISTAR cung cấp dịch vụ quản trị Server hoặc Cloud Server/Cloud VPS trọn gói.

I. Đối tượng sử dụng dịch vụ

 1. Cloud VPS
 2. Cloud Server
 3. Máy chủ riêng riêng
 4. Chỗ đặt máy chủ

II. Các vấn đề trong phạm vi hỗ trợ

Phòng Kỹ thuật DIGISTAR sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các thao tác quản trị thuộc gói Quản trị có phí theo cấp độ yêu cầu cao nhất đồng thời bao gồm các hạng mục đặc biệt sau đây :

 1. Thực hiện các thao tác đặc thù quản trị hệ thống Cloud Server, Cloud VPS như :
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Kiểm tra xử lý các lỗi liên quan và ảnh hưởng tới hiệu suất hoạt động của máy chủ.
  • Giám sát hệ thống (mặc định port 80, tối thiểu 30 phút/lần).
  • Theo dõi, đánh giá performance của hệ thống và đưa ra giải pháp nâng cấp, mở rộng hệ thống nhằm giúp hệ thống hoạt động tối ưu nhất.

  [/list]

 2. Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới yêu cầu của mã nguồn Website:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Kiểm tra xác định yêu cầu cấu hình máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS để đáp ứng được yêu cầu của mã nguồn Website của khách hàng.
  • Đảm bảo khi chuyển mã nguồn Website từ nhà cung cấp khác về máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS mới của DIGISTAR sẽ hoạt động ổn định tương đương máy chủ hiện tại.
  • Xác định nguyên nhân lỗi truy cập / hiển thị của các Website đơn lẻ trên máy chủ.

  [/list]

 3. Cài đặt và cấu hình Cluster Database (*):
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Cài đặt và cấu hình Replication Database: gồm tối thiểu 1 máy chủ đóng vai trò Master và 1 hoặc nhiều máy chủ khác đóng vai trò Master / Slave, lưu trữ và truy vấn dữ liệu đồng thời trên nhiều máy chủ.
  • Cài đặt và cấu hình Cluster Database: gồm tối thiểu 4 máy chủ với khả năng mở rộng và hỗ trợ ứng dụng tốt hơn mô hình replication.

  [/list]

 4. Cài đặt và cấu hình Load Balancing (*):
  Gồm tối thiểu 3 máy chủ: cài đặt và cấu hình dịch vụ web server chạy Load Balancing (chia tải) đối với những website có số lượng khách hàng truy cập cao, cấu hình đồng bộ dữ liệu (Source Code) tức thời, đồng bộ Database tức thời. Các công nghệ được sử dụng gồm có Load Balancing, Caching, NSF Storage và hệ thống dịch vụ web Apache/Nginx/MySQL.
 5. Cài đặt và cấu hình hệ thống theo dõi và giám sát tập trung:
  Giải pháp này phù hợp cho các khách hàng cần quản lý hệ thống nhiều máy chủ. Hệ thống theo dõi và giám sát tập trung được xây dựng trên nền tảng công nghệ Zabbix cung cấp các chức năng:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Theo dõi hoạt động của các dịch vụ và thiết bị trong hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ.
  • Hiển thị kết quả theo dõi trên giao diện web, cập nhật thời gian thực và lưu trữ kết quả thống kê chi tiết.
  • Tự động gửi cảnh báo sự cố.

  [/list]

 6. Cài đặt và cấu hình Web Caching:
  Sử dụng Nginx Reverse Proxy kết hợp với Apache, giải pháp này được thiết kế dành cho các ứng dụng web có số lượng người truy cập lớn với các mục đích
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Tăng tốc độ truy cập website.
  • Giảm thiểu tài nguyên sử dụng của hệ thống.

  [/list]

(*) Việc cấu hình được khi hệ thống đủ điều kiện, số lượng máy chủ để hoạt động và khi khách hàng có yêu cầu.

III. Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ

 1. Khách hàng tự thao tác cài đặt lại máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS (rebuild) làm mất dữ liệu mà không thông báo cho Kỹ thuật DIGISTAR trước khi thao tác.
 2. Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật DIGISTAR.
 3. Khách hàng can thiệp vào việc cấu hình quản lý những dịch vụ không do DIGISTAR trực tiếp cung cấp.
 4. Cài đặt và cấu hình dịch vụ theo yêu cầu của mã nguồn website bị mã hóa hoặc không có bản quyền.
 5. Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS của DIGISTAR.

IV. Trách nhiệm của khách hàng

 1. Nhằm đảm bảo việc theo dõi và quản trị máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS được thực hiện ở mức tối ưu nhất, Phòng Kỹ thuật DIGISTAR sẽ tiến hành thu hồi quyền quản trị ở cấp cao nhất và giới hạn một số quyền truy cập can thiệp vào cấu hình máy chủ.
 2. Tất cả các thao tác quản trị trên máy chủ sẽ được lưu trữ và bàn giao cho khách hàng khi có yêu cầu.
 3. Khách hàng cần phối hợp thông báo cho Phòng Kỹ thuật DIGISTAR khi thực hiện thay đổi nâng cấp mã nguồn Website có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Website hoặc tới mức độ bảo mật của máy chủ.

I. Chi phí dịch vụ

Theo bảng giá quy định được niêm yết trên trang chủ DIGISTAR.

I. Thời gian triển khai và nghiệm thu

 1. Phòng Kỹ thuật sẽ có ước tính thời gian triển khai và thông báo cập nhật thường xuyên cho khách hàng trong quá trình thực hiện.
 2. Sau khi hoàn thành thao tác cài đặt và cấu hình, Phòng Kỹ thuật sẽ cung cấp thông tin về các bước đã thực hiện, bàn giao thông tin quản trị máy chủ, Cloud Server/Cloud VPS và hướng dẫn khách hàng cách kiểm tra nghiệm thu cấu hình dịch vụ. Thời gian nghiệm thu được tính là 48 giờ kể từ khi Phòng Kỹ thuật bàn giao thông tin quản trị cho khách hàng.
 3. Nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung trong thời gian nghiệm thu, Phòng Kỹ thuật sẽ xem xét hỗ trợ trong giới hạn cho phép, tuy nhiên thời hạn nghiệm thu sẽ không thay đổi.
 4. Nếu không phản hồi trong thời gian nghiệm thu, khách hàng được coi là đã chấp nhận cấu hình được cài đặt trên máy chủ, Cloud Server/Cloud VPS.

Tối

Sáng

Tối

Sáng