Quản trị máy chủ có phí

Quản trị máy chủ có phí

26 Tháng Ba, 20152023-04-21 12:10

[icon icon=”wrench” size=”medium” style=”none” class=”icon_color”][/icon]Dịch vụ Quản trị máy chủ có phí tại DIGISTAR

[divider style=”simple”]

[/divider]

Thích hợp với những khách hàng muốn cài đặt thêm một số dịch vụ theo nhu cầu riêng. Hiện tại DIGISTAR cung cấp dịch vụ quản trị máy chủ riêng hoặc Cloud Server/Cloud VPS có phí theo các mức độ yêu cầu.

I. Đối tượng sử dụng dịch vụ

 1. Cloud VPS
 2. Cloud Server
 3. Máy chủ riêng riêng
 4. Chỗ đặt máy chủ

II. Các cấp độ yêu cầu của gói dịch vụ

 1. Cấp độ 1 : từ mục 1 đến mục 6 nội dung III
 2. Cấp độ 2 : từ mục 7 đến mục 11 nội dung III

III. Các vấn đề trong phạm vi hỗ trợ

 1. Cài đặt và cấu hình lại dịch vụ cho server riêng, Cloud Server hoặc Cloud VPS.
 2. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ chính của Web server:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Sử dụng các phần mềm Apache, Nginx, PHP, MySQL, Exim, BIND, FTP, MSSQL, IIS, DFS, … hoặc tương tự trên Linux, Windows.
  • Dựa trên thống kê sử dụng hoặc yêu cầu của khách hàng để tinh chỉnh tối ưu hóa cấu hình.

  [/list]

 3. Cài đặt các phần mềm và dịch vụ phù hợp theo yêu cầu của khách hàng:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Tư vấn lựa chọn những phần mềm & dịch vụ cung cấp chức năng theo yêu cầu.
  • Cài đặt, triển khai các công nghệ, phần mềm và dịch vụ tương thích với cấu hình hệ thống đang sử dụng.
  • Thực hiện cấu hình chi tiết các phần mềm và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng.

  [/list]

 4. Chuyển dữ liệu từ máy chủ của nhà cung cấp khác về máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS tại DIGISTAR.
 5. Các thao tác kiểm tra cập nhật hệ thống định kỳ:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Kiểm tra và cập nhật bản vá lỗi hàng tuần.
  • Cập nhật hệ điều hành và phiên bản mới của các phần mềm dịch vụ khi khách hàng yêu cầu.

  [/list]

 6. Sử dụng hệ thống theo dõi của DIGISTAR:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Theo dõi những dịch vụ cơ bản của máy chủ (SSH/Apache/Nginx/MySQL), kết nối mạng và mức độ tài nguyên sử dụng của máy chủ.
  • Cấu hình hệ thống gửi thông báo tự động cho Phòng Kỹ thuật DIGISTAR và khách hàng qua email (nếu có yêu cầu) khi máy chủ gặp sự cố.
  • Cung cấp thông tin thống kê về mức sử dụng tài nguyên để tư vấn nâng cấp máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS hoặc tinh chỉnh tối ưu hóa cấu hình Website nếu cần thiết.

  [/list]

 7. Kiểm tra và xử lý các lỗ hổng bảo mật:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Kiểm tra định kỳ các lỗi bảo mật trên máy chủ bằng các công cụ tự động.
  • Tìm hiểu phân tích các phương thức tấn công khi có dấu hiệu bị tấn công phá hoại, triển khai biện pháp phòng chống thích hợp.
  • Đánh giá mức độ bảo mật của mã nguồn đang sử dụng, kiểm tra quy trình quản lý Website của khách hàng và tư vấn hướng giải quyết.
  • Sử dụng bản sao lưu dữ liệu tương ứng để khôi phục hoạt động của Website khi bị tấn công nếu cần thiết.

  [/list]

 8. Cấu hình cơ chế sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Cấu hình sao lưu trên máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS của khách hàng hoặc trên sử dụng dịch vụ sao lưu của DIGISTAR.
  • Cấu hình sao lưu xoay vòng hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
  • Cấu hình lọc các dữ liệu không cần thiết khi tiến hành sao lưu.
  • Thực hiện việc phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu khi cần thiết.
  • Kiểm tra định kỳ hàng tuần, đảm bảo hệ thống sao lưu dữ liệu hoạt động ổn định.

  [/list]

 9. Cài đặt và cấu hình tường lửa để hạn chế các tấn công DDOS:
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Triển khai sử dụng các công cụ hạn chế DDOS tự động.
  • Theo dõi xử lý các tấn công DDOS quy mô vừa và nhỏ.
  • Cấu hình theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

  [/list]

 10. Xử lý các vấn đề của Web server và các dịch vụ liên quan theo thông báo từ hệ thống cảnh báo của DIGISTAR hoặc theo thông báo từ phía khách hàng.
 11. Thực hiện các thao tác quản trị của Cloud mail server như :
  [list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”] 

  • Xác định rõ user nào đang spam mail (nếu có) và thông báo cho khách hàng, chỉ rõ tên user, số email spam, ngày, giờ và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng xử lý.
  • Kiểm tra IP, theo dõi và gỡ blacklists (nếu ip bị blacklists)

  [/list]

IV. Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ

 1. Khách hàng tự thao tác cài đặt lại máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS (Rebuild) làm mất dữ liệu mà không thông báo cho Kỹ thuật DIGISTAR trước khi thao tác.
 2. Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật DIGISTAR.
 3. Khách hàng can thiệp vào việc cấu hình quản lý những dịch vụ không do DIGISTAR trực tiếp cung cấp.
 4. Cài đặt và cấu hình dịch vụ theo yêu cầu của mã nguồn Website bị mã hóa hoặc không có bản quyền.
 5. Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS của DIGISTAR.

V. Trách nhiệm khách hàng

 1. Nhằm đảm bảo việc theo dõi và quản trị máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS được thực hiện ở mức tối ưu nhất, Phòng Kỹ thuật DIGISTAR sẽ tiến hành thu hồi quyền quản trị ở cấp cao nhất và giới hạn một số quyền truy cập can thiệp vào cấu hình máy chủ.
 2. Tất cả các thao tác quản trị trên máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS sẽ được lưu trữ và bàn giao cho khách hàng khi có yêu cầu.
 3. Khách hàng cần phối hợp thông báo cho Phòng Kỹ thuật DIGISTAR khi thực hiện thay đổi nâng cấp mã nguồn Website có thể ảnh hưởng tới hoạt động của website hoặc tới mức độ bảo mật của máy chủ.

IV. Chi phí dịch vụ

Theo bảng giá quy định được niêm yết trên trang chủ DIGISTAR.

IV. Thời gian triển khai và nghiệm thu

 1. Phòng Kỹ thuật sẽ có ước tính thời gian triển khai và thông báo cập nhật thường xuyên cho khách hàng trong quá trình thực hiện.
 2. Sau khi hoàn thành thao tác cài đặt và cấu hình, Phòng Kỹ thuật sẽ cung cấp thông tin về các bước đã thực hiện, bàn giao thông tin quản trị máy chủ, Cloud Server/Cloud VPS và hướng dẫn khách hàng cách kiểm tra nghiệm thu cấu hình dịch vụ. Thời gian nghiệm thu được tính là 48 giờ kể từ khi Phòng Kỹ thuật bàn giao thông tin quản trị cho khách hàng.
 3. Nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung trong thời gian nghiệm thu, Phòng Kỹ thuật sẽ xem xét hỗ trợ trong giới hạn cho phép, tuy nhiên thời hạn nghiệm thu sẽ không thay đổi.
 4. Nếu không phản hồi trong thời gian nghiệm thu, khách hàng được coi là đã chấp nhận cấu hình được cài đặt trên máy chủ, Cloud Server/Cloud VPS.

Tối

Sáng

Tối

Sáng