5/5 - (51767 bình chọn)

Core Web Vitals là một tập hợp các số liệu mà Google sử dụng để đo lường trải nghiệm người dùng của một trang web.

Giới thiệu

Vào tháng 5 năm 2021, Google đã thông báo rằng họ sẽ triển khai một bản cập nhật thuật toán xếp hạng mới sẽ tính đến điểm số Các chỉ số quan trọng về trang web. Bản cập nhật này dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 6 năm 2021 và nó đã gây chấn động cộng đồng SEO. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá điểm Core Web Vitals là gì, tại sao điểm này lại quan trọng và cách bạn có thể cải thiện điểm của trang web.

Core Web Vitals là gì?

PageSpeed Insights DIGISTAR
Kết quả kiểm tra web https://digistar.vn trên https://pagespeed.web.dev/?hl=vi

Core Web Vitals là một tập hợp các số liệu mà Google sử dụng để đo lường trải nghiệm người dùng của một trang web. Các số liệu này được thiết kế để đo tốc độ tải trang web, tốc độ tương tác của trang web và mức độ ổn định của trang web khi tải. Ba chỉ số Core Web Vitals là:

  • Sơn có nội dung lớn nhất (LCP)
  • Độ trễ đầu vào đầu tiên (FID)
  • Thay đổi Bố cục Tích lũy (CLS)

Sơn có nội dung lớn nhất (LCP)

Hình ảnh có nội dung lớn nhất (LCP) đo thời gian cần thiết để tải phần tử lớn nhất trên trang web. Đây có thể là một hình ảnh, video hoặc một khối văn bản. Google khuyến nghị rằng LCP nên dưới 2,5 giây để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Độ trễ đầu vào đầu tiên (FID)

First Input Delay (FID) đo lường thời gian cần thiết để một trang web phản hồi tương tác đầu tiên của người dùng. Điều này có thể là nhấp vào nút, điền vào biểu mẫu hoặc cuộn xuống trang. Google khuyến nghị rằng FID nên nhỏ hơn 100 mili giây để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Thay đổi Bố cục Tích lũy (CLS)

Thay đổi bố cục tích lũy (CLS) đo mức độ thay đổi bố cục của trang web khi tải. Điều này có thể do hình ảnh hoặc quảng cáo tải sau khi phần còn lại của trang đã tải xong, khiến nội dung thay đổi. Google khuyến nghị rằng CLS nên nhỏ hơn 0,1 để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Tại sao điểm Core Web Vitals lại quan trọng?

Điểm Core Web Vitals quan trọng vì nó sẽ là một yếu tố xếp hạng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Điều này có nghĩa là các trang web có điểm Core Web Vitals tốt có nhiều khả năng xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm so với các trang web có điểm kém. Điều này là do Google muốn cung cấp cho người dùng của mình trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể và các trang web có điểm Core Web Vitals tốt có nhiều khả năng cung cấp trải nghiệm đó hơn.

GTmetrix.com digistar
Kết quả đo điểm số tốc độ web digistar.vn tại https://gtmetrix.com/

Cải thiện điểm số Core Web Vitals cho trang web bằng cách nào?

Cải thiện điểm số Core Web Vitals cho trang web có thể là một quá trình phức tạp, nhưng bạn có thể thực hiện một số bước đơn giản để bắt đầu.

Tối ưu hóa hình ảnh của bạn

Một trong những nguyên nhân lớn nhất của thời gian tải chậm là hình ảnh lớn. Bạn có thể tối ưu hóa hình ảnh của mình bằng cách nén chúng, giảm kích thước và sử dụng đúng định dạng tệp. Điều này sẽ giúp giảm điểm LCP của bạn và cải thiện điểm số Core Web Vitals tổng thể của bạn.

Giảm thiểu mã của bạn

Một nguyên nhân khác của thời gian tải chậm là mã cồng kềnh. Bạn có thể giảm thiểu mã của mình bằng cách xóa mã không cần thiết, sử dụng các công cụ thu nhỏ và giảm số lượng yêu cầu HTTP. Điều này sẽ giúp giảm điểm FID của bạn và cải thiện điểm số Core Web Vitals tổng thể của bạn.

Sử dụng tải chậm

Lazy loading là một kỹ thuật cho phép hình ảnh và video chỉ tải khi cần thiết. Điều này có thể giúp giảm điểm CLS của bạn và cải thiện điểm số Core Web Vitals tổng thể của bạn.

Kết luận

Điểm Core Web Vitals là một số liệu quan trọng mà chủ sở hữu trang web cần chú ý. Nó đo lường trải nghiệm người dùng của một trang web và sẽ là một yếu tố xếp hạng trong thuật toán tìm kiếm của Google. Bằng cách tối ưu hóa trang web của mình cho Core Web Vitals, bạn có thể cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web và tăng cơ hội xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.