5/5 - (1 bình chọn)

Một trong những điều mà blogger, và các internet  marketer khó quyết định nhất chính là phải  lựa chọn một kế hoạch lưu trữ. Câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để quyết định nên  mua shared hosting hay dedicated hosting?

Bây giờ, trước khi chúng ta đi đến kết luận. Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu  về shared hosting và dedicated hosting

dedicated hosting

Shared hosting:

  • Doanh nghiệp nhỏ và blog mới chủ yếu chạy trên shared hosting. Do chi phí phù hợp và khá thấp.Và dịch vụ lưu trữ này cũng bao gồm băng thông và lưu trữ để xử lý lượng truy cập cho các trang web đó.

Dedicated hosting:

  • Nếu blog hoặc doanh nghiệp của bạn đang nhận được khoảng 100K truy cập mỗi ngày. Và số lượng khách truy cập đang tăng với tốc độ nhanh.  Tốt hơn là bạn nên di chuyển trang web của bạn từ shared hosting sang dedicated hosting
  • Khi blog của bạn nhận được một lưu lượng rất lớn. Nếu blog hoặc trang web của bạn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về thời gian chết. Điều này không chỉ làm giảm lưu lượng mà nó còn làm gỉảm uy tín của blog của bạn .

Sau đây là một số những lý do hàng đầu tại sao bạn cần một máy chủ dành riêng cho website có lượng truy cập lớn của mình.

Thời gian tải nhanh hơn

Người dùng là những người không có thời gian cho một trang web vượt quá 5 giây. Nếu không khách sẽ không thích ghé thăm trang web của bạn một lần nữa Trừ khi trang của bạn được thuộc trong top thời hạn 1 hoặc 2 giây. Khi bạn thuê server máy chủ bạn sẽ có không phải đối mặt với các vấn đề như vậy.

Tải server

Khi trang web của bạn đang nhận được lưu lượng rất lớn mỗi ngày.  Đó là máy chủ lưu trữ chia sẻ của bạn đang tiến hành một số tải trọng rất lớn. Và cuối cùng  những gì xảy ra là máy chủ của bạn chậm lại, ảnh hưởng đến khá của nhiều thứ. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng dedicated hosting loại vấn đề này sẽ dễ dàng được khắc phục.

Bảo vệ

Nếu bạn đang lo ngại về kinh doanh trực tuyến của bạn và độ tin cậy của nó. Thay vì shared hosting, bạn cần phải đi với dedicated hosting. Lý do khá đơn giản. Khi bạn sử dụng lưu trữ chia sẻ(shared hosting), công ty sẽ đảm bảo an ninh của trang web của bạn. Nhưng nếu có sự vi phạm bạn sẽ không thể tự kiểm soát được một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khi bạn chọn một máy chủ chuyên dụng(dedicated hosting) cho trang web của bạn. Bạn sẽ có thể tùy chỉnh và có kiểm soát toàn bộ an ninh của trang web của bạn. Vì vậy, trong ngắn hạn, bạn sẽ có trách nhiệm đối với an ninh của trang web.

Cuối cùng:

Nhìn chung, dedicated hosting có vẻ là an toàn hơn và đáng tin cậy hơn. Mặc dù nó tốn kém hơn shared hosting. Nhưng khi nói đến việc xử lý lưu lượng lớn và lượng truy cập thì  lưu trữ dành riêng có vẻ là một lựa chọn tốt hơn nhiều.