5/5 - (9467 bình chọn)

Cloud Hosting miễn phí dành cho cộng tác viên là chương trình dành cho các bạn trè yêu thích và đam mê công nghệ thông tin.

Cloud Hosting miễn phí cho cộng tác viên nhằm mục đích quảng bá chương trình Cloud Hosting miễn phí  đến rộng rãi cộng đồng cũng như tạo cơ hội mở rộng cấu hình và thông số theo nhu cầu thực tế sử dụng từ các bạn IT, DIGISTAR triển khai chương trình cộng tác viên “Free Cloud Hosting miễn phí cộng tác viên” với nội dung như sau :

cloud hosting miễn phí

1. Thể lệ

 • Mỗi một bạn giới thiệu được 10 bạn sinh viên IT hay đam mê IT thỏa điều kiện cấp Cloud Hosting miễn phí sẽ được tặng thêm 1 gói Cloud Hosting miễn phí hoặc nâng cấp dung lượng lên gấp đôi.
 • Mỗi một bạn giới thiệu được 20 bạn sinh viên IT hay đam mê IT thỏa điều kiện cấp Cloud Hosting miễn phí sẽ được tặng thêm 2 gói Cloud Hosting miễn phí hoặc nâng cấp dung lượng lên gấp ba.
 • Mỗi một bạn giới thiệu được khách hàng mua dịch vụ bất kỳ tại DIGISTAR cũng được tặng thêm 1 gói Cloud Hosting miễn phí hoặc nâng cấp dung lượng lên gấp đôi.
 • Mỗi một bạn giới thiệu được khách hàng mua dịch vụ Cloud bất kỳ tại DIGISTAR cũng được tặng thêm 2 gói Cloud Hosting miễn phí hoặc nâng cấp dung lượng lên gấp ba.

2. Cách thức tham dự:

 • Gửi mail đăng ký làm công tác viên về kinhdoanh@digistar.vn
 • Gửi bài quảng bá chương trình đăng ký cộng tác viên “Cloud Hosting miễn phí” của DIGISTAR về phòng tổng hợp DIGISTAR để được hỗ trợ chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.
 • Quảng bá rộng rãi chương trình bằng mọi phương thức tự có nhằm đạt điều kiện được tặng thưởng từ DIGISTAR.

3. Điều kiện xét duyệt:

 • Gửi danh sách các tài khoản Cloud Hosting miễn phí hoặc khách hàng mua hàng tại DIGISTAR do mình giới thiệu thành công về kinhdoanh@digistar.vn để được kiểm tra.
 • Danh sách tài khoản Cloud Hosting miễn phí gởi về kiểm tra phải đang ở tình trạng active dịch vụ.
 • Danh sách khách hàng mua dịch vụ Cloud gởi về kiểm tra phải là các khách hàng mới, tình trạng hóa đơn thanh toán là “paid” cũng như dịch vụ đã được active.

Lưu ý:

 • Đối với các công tác viên giới thiệu khách hàng cho DIGISTAR thì chúng tôi sẽ xác nhận việc này qua phiếu hỗ trợ gởi khách hàng xác nhận để đảm bảo tính trung thực và công bằng cho tất cả thành viên tham gia chương trình.
 • Đối với các thành viên diễn đàn lớn có phối hợp với DIGISTAR tham gia chương trình “Cloud Hosting miễn phí” như SinhvienIT, VN-ZOOM, Tinh Tế thì không được tham gia chương trình này.