Cloud Computing

Cloud Computing

3 Tháng Mười Hai, 20132013-12-03 3:23

Điện toán đám mây là gì?

[divider style=”simple”][/divider]

Điện toán đám mây(Cloud Computing) là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Cloud Computing là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng diện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất.

dien-toan-dam-may

Đặc điểm của điện toán đám mây

[divider style=”simple”][/divider]

Tính linh hoạt của điện toán đám mây là một chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài nguyên tích lũy của hệ thống, phủ nhận sự cần thiết phải chỉ định phần cứng cụ thể cho một nhiệm vụ. Trước điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo. Cấu hình hợp nhất này cung cấp một môi trường ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập mà không quan tâm đến bất kỳ cấu hình cụ thể nào.

dien-toan-dam-may-cloud-computing

Lợi ích của điện toán đám mây

[divider style=”simple”][/divider]

[list type=”icon” style=”none” icon=”chevron-right” class=”icon_color”]

  • Tiết kiệm chi phí: Thuê phần mềm thông qua dịch vụ điện toán đám mây và chi trả theo mức sử dụng giúp bạn thoát khỏi áp lực tài chính
  • Chi phí quản lý hệ thống công nghệ thông tin thấp: Bạn luôn được tiếp cận với phiên bản phần mềm mới nhất mà không cần sự hỗ trợ từ chuyên viên công nghệ thông tin
  • Dung lượng lớn: Chi phí thuê dung lượng sẽ rẻ hơn rất nhiều chi phí bạn phải bỏ ra để mua thêm ổ cứng cho các máy tính của bạn
  • Giảm thiểu rủi ro: Bảo mật dữ liệu sẽ là trách nhiệm của công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chứ không phải của bạn
  • Truy cập mọi lúc mọi nơi: Truy cập các tài liệu của bạn từ nhà hoặc từ bất kỳ nơi nào khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào

[/list]

Tối

Sáng

Tối

Sáng