5/5 - (1 bình chọn)

Khi bạn tạo chiến lược tiếp thị tiếp cận khách hàng, hãy xem xét những chiến lược sau và thu thập tất cả thông tin để đưa ra kế hoạch tốt nhất có thể.

Mục tiêu

Một chiến lược tốt luôn bắt đầu với mục tiêu. Khi bạn có ý tưởng rõ ràng thì bạn sẽ dễ dàng đạt được nó hơn.

Vì vậy, bắt đầu chiến lược của bạn bằng cách phác thảo những gì bạn muốn hoàn thành. Liệt kê các mục tiêu cơ bản, bao gồm một vài điều sau đây nếu có thể:

 • Xây dựng nhận thức về thương hiệu
 • Tăng doanh thu
 • Mở rộng sang một thị trường mới
 • Tăng lợi nhuận
 • Nhắm mục tiêu khách hàng mới
 • Phát triển mối quan hệ và lòng trung thành của thương hiệu
 • Tăng sự hiện diện kỹ thuật số
 • Khởi chạy sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Tăng thị phần

Một khi bạn xác định các mục tiêu chung mà bạn muốn tập trung vào đó, hãy rõ ràng cho từng mục tiêu. Sử dụng SMART lập kế hoạch để phát triển từng kế hoạch và chúng là:

 • Riêng
 • Đo được
 • Có thể đạt được
 • Thực tế
 • Thời gian bị ràng buộc

Định hình chiến lược còn lại của bạn bằng cách sử dụng danh sách mục tiêu.

Ngân sách

Tiếp theo, tập trung vào đầu tư mà bạn muốn thực hiện trong tiếp thị của mình. Khi bạn đặt ngân sách tiếp thị, hãy xem xét một số yếu tố.

 • Bạn đang ở trong ngành nào? Các đối thủ tiêu biểu của bạn chi tiêu bao nhiêu, và bạn cần chi tiêu bao nhiêu để cạnh tranh?
 • Bạn nên thuê SEO ngoài, hoặc bất kỳ phần nào khác của chiến lược của bạn để giải phóng tài nguyên? Bạn có ngân sách để làm như vậy?
 • Bạn muốn đạt được những gì? Bạn có cần phải chi tiêu nhiều hơn bình thường nếu bạn muốn phát triển hoặc mở rộng?
 • Doanh thu hàng năm của bạn là bao nhiêu? Tỷ lệ doanh thu mà bạn muốn phân bổ cho tiếp thị?

Thương hiệu

Thông thường, năm mới là thời điểm tốt để làm mới và chỉnh sửa thông điệp thương hiệu của bạn để đảm bảo rằng nó tiếp tục phù hợp với hướng đi kinh doanh của bạn. Tạo một hướng dẫn thương hiệu hoặc sửa đổi hướng dẫn hiện tại của bạn để nó bao gồm các chi tiết về:

 • Tuyên bố sứ mệnh
 • Lời hứa của thương hiệu
 • Âm và giọng nói
 • Đề xuất bán hàng độc đáo
 • Điều khoản quan trọng

Khi bạn sửa đổi hoặc viết các phần này, hãy xem xét ba quan điểm quan trọng đối với thương hiệu của bạn.

 • Quan điểm của khách hàng: Những gì bạn thể hiện cho người mua tiềm năng, khách hàng và khách hàng.
 • Quan điểm bên trong: Những gì bạn trình bày với nhóm nội bộ của mình và điều gì thúc đẩy công việc của họ.
 • Quan điểm của thị trường: Điều gì làm khác biệt các dịch vụ của bạn và giúp bạn nổi bật trong ngành của bạn.
chiến lược

Một chiến lược tốt luôn bắt đầu với mục tiêu

Khán giả

Tiếp thị được nhắm mục tiêu để kết nối với một vài đối tượng cụ thể và xác định. Khi bạn tạo chiến lược tiếp thị, sửa đổi hoặc viết mô tả đối tượng mục tiêu, do đó chúng rõ ràng và cụ thể.

Xác định đặc điểm nhân khẩu học và tâm lý của khán giả mục tiêu khi nó liên quan đến:

 • Tuổi tác
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
 • Tình trạng hôn nhân hoặc gia đình
 • Giới tính
 • Nền dân tộc
 • Mức thu nhập
 • Trình độ học vấn
 • Nhân cách
 • Lối sống
 • Hành vi
 • Thế giới quan
 • Thái độ
 • Giá trị
 • Sở thích và sở thích

Sau đó, hãy tiến thêm một bước nữa và tạo ra một vài người mua dựa trên nhân khẩu học.

Người mua

Trong khi chỉnh sửa người mua của bạn, cũng tập trung vào việc phát triển hành trình của người mua. Phác thảo những gì khách hàng mục tiêu của bạn đang suy nghĩ trong từng giai đoạn sau.

 • Nhận thức: Khách hàng của bạn đang trải nghiệm như thế nào khi họ nhận ra vấn đề họ gặp phải? Điểm đau của họ là gì?
 • Xem xét: Khách hàng của bạn đang làm gì trong khi họ đang cân nhắc các giải pháp cho vấn đề của họ?
 • Quyết định: Làm thế nào để khách hàng của bạn đưa ra quyết định cuối cùng trước khi mua hàng? Những mối quan tâm, suy nghĩ và quy trình nào hướng dẫn họ?

Kênh tiếp thị và phương pháp tiếp cận chiến lược:

Một khi bạn đã có khuôn khổ, quan điểm và hướng dẫn để chỉ đạo chiến lược tiếp thị của bạn, hãy bắt đầu vạch ra kế hoạch của bạn. Các loại chiến lược tiếp thị bạn chọn có thể liên quan đến tiếp thị truyền thống, kỹ thuật số hoặc nội dung. Phân chia ngân sách tiếp thị của bạn giữa các chiến lược sẽ làm việc tốt nhất cho mục tiêu và doanh nghiệp của bạn.

Nhìn chung:

Nếu bạn không chắc chắn những gì sẽ làm việc tốt nhất, hãy xem xét những điều sau:

 • Nếu bạn đã sử dụng phương pháp trong quá khứ, làm thế nào thành công là nó? Nó có thể được cải thiện khi nào?
 • Bạn đã thực hiện phân tích đối thủ đầy đủ để khám phá những chiến lược đã làm việc cho đối thủ cạnh tranh của bạn?
 • Nếu bạn chưa thử một số chiến thuật nào đó, liệu bạn có ngân sách linh động mà bạn có thể sử dụng để thử nghiệm và xem những gì có hiệu quả?