Bảng giá Global Sign

Bảng giá Global Sign

12 Tháng Mười Hai, 20132023-04-21 12:08

[icon icon=”th” size=”medium” style=”none” class=”single_icon_color”][/icon]Bảng giá Global Sign

 Bảng giá Global Sign

[divider style=”simple”]

[/divider]

[table style=”solid”]

Alpha SSL (AV)

Domain SSL (DV)

Organization SSL (OV)

Extended Validation SSL (EV)

Thanh địa chỉ chuyển thành httpsThanh địa chỉ chuyển thành httpsThanh địa chỉ chuyển thành thành httpsThanh địa chỉ chuyển thành https và có màu xanh lá cây
Thông tin tên miền được xác minh đầy đủThông tin tên miền được xác minh đầy đủThông tin doanh nghiệp được xác mình đầy đủ và hiển thị trong chứng thưThông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ, chặt chẽ và hiển thị trong chứng thư
Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bitChuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bitChuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bitChuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
Độ dài khóa 2048 bitsĐộ dài khóa 2048 bitsÐộ dài khóa 2048 bitsÐộ dài khóa 2048 bits
Tích hợp tùy chọn WildcardTích hợp tùy chọn Wildcard, SANsTích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư sốKhả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư sốKhả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư sốKhả nang bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, AutodiscoveryMiễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, AutodiscoveryMiễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, AutodiscoveryMiễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
Mức bảo hiểm sự cố $10,000Mức bảo hiểm sự cố $10,000Mức bảo hiểm sự cố $100,000Mức bảo hiểm sự cố $250,000
Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên websiteHiển thị dấu hiệu bảo mật trên websiteHiển thị dấu hiệu bảo mật trên websiteHiển thị dấu hiệu bảo mật trên website

[/table]

Tối

Sáng

Tối

Sáng