Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

26 Tháng Ba, 20152023-04-21 12:10

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ / Cloud Server / Cloud VPS

Kính gởi quý khách hàng, bắt đầu từ 1/1/2015 DIGISTAR bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ/cloud server/cloud vps/ như sau

[table style=”solid”]

DỊCH VỤCHI PHÍ
Quản trị máy chủ có phí[list type=”icon” style=”none” icon=”ok” class=”icon_color”]

  • Cấp độ 1
  • Cấp độ 2

[/list]

  • 300.000 VNĐ
  • 500.000 VNĐ
Quản trị máy chủ trọn gói1.000.000 VNĐ
Quản trị máy chủ theo sự cố90.000 VNĐ/Giờ
Quản trị máy chủ miễn phí[list type=”icon” style=”none” icon=”ok” class=”icon_color”]

  • Các thao tác liên quan khởi tạo lại máy chủ lần thứ 2
  • Cấu hình sao lưu dữ liệu hệ thống lần thứ 2
  • Các thao tác liên quan quản trị máy chủ lần thứ 2

[/list]

  • 200.000 VNĐ
  • 200.000 VNĐ
  • 200.000 VNĐ

[/table]

Tối

Sáng

Tối

Sáng